Ibolyás utcai tagintézmény

Fruzsina utcai tagintézmény

Manó tanoda (Vásártér 1)

Életképek archivum

Életképek az Apponyi Franciska Óvoda mindennapjaiból

 

Életképek az Apponyi Franciska Óvoda mindennapjaiból

 

 Üdvözöljük Honlapunkon!

 

" A gyermekek úgy éreznek,

ítélnek és cselekednek,

miként azt azoktól látják,

akiket szeretnek és becsülnek..."

Dr Wlassics Gyula Vallási és Közoktatási miniszter 1896

Bemutatkozás

Óvodánk a város első óvodája, melyet gróf Károlyiné Apponyi Franciska 1943-ban a Suum Cuiqe Alapítvány segítségével nyitott meg Fót - Újfalu részén. 1948-ban állami óvoda lett. A 70-es évektől a meglévő 2 csoportot szülői munkaközösség munkájának támogatásával folyamatosan bővítettük, így alakult ki ebben az épületben a 4 csoport.
1980. szeptemberétől tagóvodaként Fót - Öregfalu körzetében működő 2-2 csoportot is hozzánk kapcsolták tanácsi határozat alapján. Az Öregfaluban egyházi ingatlanokban működtek az óvodai csoportjaink.
1995-ben az egyházi ingatlanokat visszaadtuk a katolikus egyháznak és az evangélikus egyháznak, és egy új modern óvodát épített az önkormányzat, melyben 4 csoportunkat helyezte el. Óvodánk jelenleg három telephelyen, 10 csoporttal működik.
Fruzsina utcai épületünkben 4 csoport az Ibolyás utcában 4 csoport a Vásártéri, Fáy iskolában 2 csoport működik, melyek általában vegyes összetételűek.

Célunk
A gyermekek fejlődésének biztosítása az élményszerű fejlesztéseken, és a sokszínű tevékenységeken keresztül a játék elsődlegességét megőrizve. Az iskolára felkészítő terv kidolgozása során biztosítjuk a tanulásra való felkészítést, a szükséges egyéni fejlesztéseket. Kiemelt figyelmet fordítunk az erkölcsi nevelésre, megtanítva gyermekeinknek az el és befogadást, az idősek tiszteletét, az igazmondást, a környezetünk védelmét és szeretetét, néphagyományaink, gyökereink megbecsülését és megtartását.

Fontosnak tartjuk, hogy gyermekeinkben kialakuljon egészséges önbizalom és önállóság, ezáltal is jobban el tudnak majd igazodni az iskolai életben.

Csoportszobáink kialakításában figyelmet fordítottunk az esztétikus, természetes anyagok használatára. Valamennyi játékszerünk, eszközünk a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő, jól kezelhető, esztétikus. Gyermekeink mozgásigényének kielégítésére mindegyik épületünkben a jól felszeret tornaterem ad lehetőséget, de rendszeresen sétálunk, kirándulunk a Somlyóra, látogatjuk a tanösvényt, a medveparkot, állatkertet. Idén először látogat el nagycsoportunk az országházba, a Szent Koronát megnézni.

Óvónőinket a szakmai felkészültség és igényes munkavégzés jellemzi. Nevelésünknek kiemelt feladata, a példamutatás és mintaadás,  beszédünkben, viselkedésünkben, öltözködésünkben. Módszertani tárházunkban a dicséret, a buzdítás, a segítőszándék mindig jelen van.

Alapozunk az otthonról hozott értékekre, kiegészítjük azt. Az újonnan érkező gyermekek részére lehetőséget biztosítunk a hosszabb ismerkedésre még a beszoktatási idő előtt.

Az óvoda nyitottságából adódóan a szülők folyamatosan tájékozódhatnak a gyermekükkel történt eseményekről, fejlődésükről, óvodánk honlapján és az óvónéniktől. Rendszeresen szervezünk a szülőkkel közös programokat, ünnepeket, játszódélutánokat.

 Tehetséggondozás, délutáni időszakban: 

  • néptánc
  • dzsudó
  • úszás

Szolgáltatások:

        hit oktatás

       logopédiai foglalkozás

  • mozgásterápia