Ibolyás utcai tagintézmény

Fruzsina utcai tagintézmény

Manó tanoda (Vásártér 1)

Életképek archivum

Életképek az Apponyi Franciska Óvoda mindennapjaiból

 

Életképek az Apponyi Franciska Óvoda mindennapjaiból

 

Tudnivalók a gyermekétkeztetésről

Az étkezés lemondásával és megrendelésével kapcsolatban néhány fontos információ:

 • Hiányzás esetén, az étkezés lemondható minden nap reggel 7:30 - 8:30 -ig, telefonon ( 06-27-538-455 )és személyesen az óvodatitkárnál, illetve e-mailen, az (Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; címre szíveskedjenek jelezni a lemondás/igénybevétel kezdő napját, a gyermek nevét, csoportját is feltüntetve.). Az étkezés lemondása a következő napon lép életbe, s az azt követő hónap befizetésekor írható jóvá.
  Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.
 • Kérjük, a hiányzás bejelentését 830 óráig megtenni szíveskedjenek. A bejelentést követő naptól a távolmaradás idejére a gyermek étkezési adagja nem kerül megrendelésre.
  Amennyiben gyermekük hiányzás után, újra igénybe veszi az óvodai ellátást, ezt is kérjük 830 óráig bejelenteni, mert így tudjuk az étkezési adagját másnapra megrendelni.
  A szülőnek kötelezettsége a jelzés megtétele az óvoda felé, kérjük kezeljék ezt felelősségteljesen!
 • Az ingyenes étkezés biztosítása nem automatikus, annak igénybevételéhez szükséges a szülő/törvényes képviselő részéről a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. mellékletben szereplő nyilatkozat kitöltése, és az intézményvezetőhöz történő benyújtása. A „nyilatkozat” és a „segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához” elnevezésű nyomtatványok a honlapról letölthetők.

 

VÁLTOZÁS!!!!!!!!!

TÁJÉKOZTATÓ AZ INGYENES ÓVODAI ÉTKEZÉSRŐL

Tisztelt Szülők! 

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján az étkező gyermekek részére járó kedvezményeket a következőkben részletezzük 2021. február 1-jétől egyedüli változás a bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosító egy főre jutó havi jövedelmi határ növekedése.

 

 Bölcsődében és óvodában ingyenes étkezésre jogosult 

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
 • az a gyermek, aki olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • a három- vagy többgyermekes családban élő gyermek
 • az olyan családban élő gyermek, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) nettó összegének 130 %-át, azaz 2021. február 1-jétől a 144.717.- Ft-ot,
 • a nevelésbe vett gyermek 

Általános iskolában ingyenes étkezésre jogosult

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló 
 • a nevelésbe vett tanuló 

Általános iskolában 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult

 • a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
 • a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló 

Középiskolában, kollégiumban ingyenes étkezésre jogosult:

 • a nevelésbe vett tanuló
 • az utógondozói ellátásban részesülő tanuló 

Középiskolában, kollégiumban 50%-os kedvezményű étkezésre jogosult:

 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló
 • a tartósan beteg vagy fogyatékos tanuló
 • a három- vagy többgyermekes családban élő tanuló 

A fenti csoportokba nem tartozó gyermekek étkezése után 100%-os térítési díjat szükséges fizetni.

 

A kedvezményre jogosító okok változása esetén kérjük új nyilatkozat kitöltését! 

 

 

 

Letölthető dokumentumok:

Segédlet a családban egy főre jutó jövedelem kiszámításához
Nyilatkozat étkeztetési kedvezményhez